Om Cronimet

Cronimet Norr AB är ett dotterbolag till Cronimet Fagersta AB och bildades 2005.

Verksamheten utgörs av återvinning av metaller och våra kunder finns representerade från såväl privatpersoner till stora industrier och verkstäder. Ända sedan starten har verksamheten ständigt utvecklats och idag finns bolaget, förutom i Luleå, även representerat i Kalix, Piteå, Skellefteå och Umeå. Huvudägare är Cronimet Fagersta AB och tillsammans med den nya delägaren sedan hösten 2012, Lantz Järn & Metall i Sollentuna, har bolaget en ägarkonstellation som förfogar över fantastiska resurser.

Vi omsätter ca 35 miljoner kronor per år och har 9 anställda.

Cronimet Fagersta AB är ett av Sveriges ledande företag för att hantera, processa och leverera rostfritt samt höglegerat skrot av hög kvalitet. Dessa produkter är idag en viktig råvara vid tillverkning av rostfritt stål i Avesta och Sandviken.

Lantz Järn & Metall har under senare år visat på en kraftig expansion och finns idag på 5 platser. På huvudanläggningen i Sollentuna har den senaste tiden genomförts stora investeringar, bl.a. i en bearbetningsanläggning för elektronikskrot. Inom gruppen finns även en fragmenterings-anläggning i Norrköping samt ett gjuteri i Tierp.

Om Cronimet

Cronimet Norr AB är ett dotterbolag till Cronimet Fagersta AB och bildades 2005.Tillsammans med den nya delägaren sedan hösten 2012, Lantz Järn & Metall i Sollentuna, har bolaget en ägarkonstellation som förfogar över stora resurser.

Läs mer »

Vi erbjuder

Vi är Norrlands mest expansiva metallåtervinnare !
Vi finns i Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå.

Men det är inte nog tycker vi.

Läs mer »

Aktuellt

Visa alla »